Dionice Sladorana d.d. Županja

Temeljni kapital Društva iznosi 266.824.700,00 kuna (slovima: dvijestotine šezdeset šestmilijuna osamstotina dvadeset i četiri tisuće sedam stotina kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.668.247 dionica i to 1.200 dionica serije A, 2.625.738 dionice serije B i 41.309 dionica serije C.

Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka je 100,00 kuna (slovima: stotinukuna).

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene su u depozitoriju Središnje depozitarne agencije sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SDA") pod oznakom SLDR-R-A, ISIN: HRSLDRRA0004, CFI: ESVUFR.

Dana 07.veljače 2014. godine Rješenjem trgovačkog suda u Osijeku broj: Tt-14/360 izvršen je upis preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šećerana 63. 32270 Županja.
© 2012. Sladorana d.d. | Sva prava pridržana

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje