Sladoliq

Sladoliq - jedino domaće dopunsko tekuće krmivo. Sladoliq - jedino domaće dopunsko tekuće krmivo.

SLADOLIQ - JEDINO DOMAĆE DOPUNSKO TEKUĆE KRMIVO


Sladoliq je dopunsko tekuće krmivo na bazi melase za krave u laktacijskom periodu koje na razne načine povoljno djeluje na organizam preživača. Trajnom upotrebom, Sladoliq poboljšava fermentaciju i njene uvjete u buragu opskrbljujući tako organizam energijom i bjelančevinama te povećavajući sintezu bjelančevina što povoljno utječe na kvalitetu i sastav mlijeka. Ovo dopunsko krmivo nije rezervirano ekskluzivno za velike farme koje koriste suvremene metode prehrane, već je isplativo i za manje uzgajivače koji svojim kravama ne mogu priuštiti visoko-sofisticirane metode prehrane te uzgajivačima ovaca i koza pri proizvodnji mlijeka.

Iskustva pri upotrebi Sladoliq-a
Agrokorova farma u Popovcu (2009.) – primjenom 1kg Sladoliqa proizvodnja mlijeka je povećana za 1,5 do 2 litre, dok je mliječna mast povećana do 1%.

Farma Mladost u Jabučkom ritu (2011.) – uvođenjem Sladoliqa u ishranu krava prosječna dnevna proizvodnja mlijeka po grlu povećala se za 2,5 do 3 litre što je približno 1.000 litara po grlu na godišnjoj razini.

Farma ovaca Špin, Agrolaguna d.d. (2011.) – primjenom Sladoliqa u hranidbi ovaca istarske i frizijske pasmine ostvarena je 7% veća proizvodnja mlijeka, bolja kvaliteta te bolji energetski status.

Biološki utjecaj hranjenja
Mikrobi u buragu lako fermentirajuće ugljikohidrate (osobito šećer) koji se nalaze u Sladoliqu te koji poboljšavaju okus krmiva, iskorištavaju kao lako dostupni izvor energije, što u znatnoj mjeri povećava njihovu aktivnost. Ostale, za mikrofloru buraga esencijalne tvari, koje se nalaze u proizvodu omogućuju brzo razmnožavanje mikroba u buragu.

Sladoliq poboljšava:
 • -    Opskrbu proteinima u sklopu hranidbe goveda
 • -    Povećava sintezu proteina organizma domaćina
 • -    Proizvodnu aminokiselina (metionina) od strane mikroba koje limitiraju proizvodnju mlijeka
Time se povoljno utječe ne samo na količinu proizvedenog mlijeka, nego i na njegov sastav.

Vrijednosti melase

 • - 10-20% melase dobro za starije krave
 • -6% melase u obroku sa 60% koncentrata smanjuje mliječnost i masnoću
 • -Melasa izvor glukoze koju trebaju mozak, živci teladi
 • -Melasa povisuje unos hrane, prirast i rast papila buraga 6%
 • -Melasa do 20% u intenzivnom tovu junadi zamjenjuje žitarice
 • -Melasa izvor 50% energije na gruboj krmi
 • -Palatabilnost -  ješnost
 • -Fizikalna i preradbena svojstva
 • -Zdravstvena prihvatljivost
 • -Utjecaj na kvalitetu animalnih proizvoda
 • -Povisuje uzimanje neukusne i loše hrane
 • -Smanjuje prašnjavost obroka
 • -Nosač neukusnih dodataka
 • -Nosač ljekovitih i djelatnih tvari

U zapadnim državama s razvijenim govedarstvom melasa se u ishrani životinja primjenjuje još od 1890 godine. Danas čak 60% proizvedene melase u svijetu odlazi na proizvodnju stočne hrane, dok je kod nas taj postotak bio neznatan.

Sladorana d.d. proizvela je SLADOLIQ, jedino domaće dopunsko tekuće krmivo na bazi melase za krave u laktacijskom periodu, a povoljno djeluje i na ovce i koze.
Sladorana d.d. Županja, jedna je od tri hrvatske šećerane i vodeći proizvođač proteinskog praha i repinog rezanca veoma bitnih u prehrani stoke.

Način primjene i doziranje Sladoliqa
Nakon prethodnog homogeniziranja proizvoda, preporučujemo polijevati voluminozno krmivo Sladoliqom ili ga umiješati u isto krmivo.

Način primjene:
Veliki proizvođači – Doziranje u TMR prikolicama
Mali proizvođači – Polijevanje po voluminoznom krmivu

Doziranje:
Dvokratno hranjenje – po obroku 0,5kg (1kg Sladoliqa/životinji/danu)
Višekratno hranjenje – po obroku 0,3-0,4kg (1,2-1,6kg Sladoliqa/životinji/danu)
U slučaju drugih preživača (ovce i koze) dnevna preporučena doza je: 0,2-0,3kg na 100kg tjelesne mase.

Rok upotrebe: 3 mjeseca od datuma proizvodnje
Manipulativnost proizvodom osigurana je na temperaturama od -20°C do +30°C

Medij

Sladorana d.d. - Sladoliq - Tekuće krmivo na bazi melase

Sladorana d.d. - Korporativni film 2010 - 02 - Sladoliq

Sladoliq - Prilog VTV-a 23.2.2012.

Sladoliq - jedino domaće dopunsko tekuće krmivo
© 2012. Sladorana d.d. | Sva prava pridržana

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje