Investitori
Dana 07.veljače 2014. godine Rješenjem trgovačkog suda u Osijeku broj: Tt-14/360 izvršen je upis preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,…
Temeljni kapital Društva iznosi 266.824.700,00 kuna (slovima: dvijestotine šezdeset šestmilijuna osamstotina dvadeset i četiri tisuće sedam stotina kuna).Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.668.247 dionica i to 1.200 dionica serije A, 2.625.738 dionice…
© 2012. Sladorana d.d. | Sva prava pridržana

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje